4 วิธีเพิ่มคุณภาพให้ไข่ของคุณ (How to improve your egg quality)

อัปเดตเมื่อ 26 พ.ค. 2564

หลายคนอาจเคยคิดว่า เมื่ออายุมากขึ้นไข่ก็คุณภาพแย่ลง และไม่สามารถทำอะไรได้ แต่เชื่อหรือไม่ว่า แค่คุณปรับเปลี่ยน Lifestyle บางอย่าง คุณยังสามารถเพิ่มคุณภาพให้ไข่ของคุณได้ ในช่วง 3-4 เดือนก่อนไข่ตก การเพิ่มคุณภาพให้ไข่ นอกจากจะเพิ่มโอกาสการตั้งครรภ์แล้ว ยังลดความเสี่ยงในการเกิดภาวะแท้ง และเพิ่มโอกาสให้คุณได้ตัวอ่อนที่มีคุณภาพ ส่งผลให้คุณมีลูกที่แข็งแรงและฉลาดค่ะ วิธีเพิ่มคุณภาพให้ไข่ของคุณทำอย่างไรได้บ้าง ไปติดตามกันได้เลยค่ะสาเหตุหลักที่ทำให้ไข่ไม่มีคุณภาพ (Main reasons for poor egg quality)


มีสาเหตุหลายอย่างที่ส่งผลทำให้คุณภาพของไข่แย่ลง แม้ว่าคุณจะยังอายุไม่มาก ไข่ก็สามารถมีคุณภาพแย่ลงได้จากสาเหตุต่างๆ เช่น

  1. ปัญหาทางสุขภาพ (Medical condition) เช่น โรคถุงน้ำรังไข่ (PCOS) โรคเบาหวาน หรือโรคประจำตัวอื่นๆ

  2. อายุมากขึ้น (Advance maternal age)

  3. นอนไม่เพียงพอ (Lack of sleep)

  4. ความเครียดต่างๆ (Stress)

  5. การสัมผัสสารเคมีหรือสารพิษ รวมถึง free radicals ต่างๆ

  6. การทานอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพ

  7. ไม่ทราบสาเหตุแน่ชัด (Unknow)

ไข่ของเราจะอยู่ในภาวะ immature cells จนกว่าจะถึงเวลาที่จะเติบโต ช่วง 3 เดือนก่อนไข่ตก cell ไข่จะพัฒนาและเข้าสู่ growth phase