9 เทคนิคป้องกันการติดเชื้อโควิด ในคนท้อง/ อยากท้อง ( How to prevent pregnancy from COVID-19?)

อัปเดตเมื่อ 14 ก.ย. 2564

ในช่วงที่สถานการณ์โควิด-19 ระบาดหนักในประเทศไทยนี้ เป็นสถานการณ์ ต้องทั้งคุณพ่อและคุณแม่ต้องช่วยกันรับมือ แล้วในช่วงท้อง คุณแม่คุณพ่อ จะมีวิธีการรับมือเพื่อป้องกันตัวเองและลูกน้อยจากเชื้อโควิดได้อย่างไร วันนี้เราไปดูรายละเอียดเรื่องนี้กันค่ะ


โควิด-19 เป็นการติดเชื้อทางเดินหายใจชนิดหนึ่ง เป็นโรคระบาดใหม่ ซึ่งทางการแพทย์ยังไม่ได้รู้จักเชื้อตัวนี้ดีพอ และเชื้อตัวนี้ก็มีการปรับตัวและพัฒนาการอย่างรวดเร็ว ท่ามกลางการแพร่ระบาดของเชื้อโรคนี้ กลุ่มที่เปราะบางมากกลุ่มหนึ่งคือบรรดาคุณแม่ ที่กำลังตั้งท้องอยู่ (อ่านเพิ่มเรื่องโควิด-19 กับคนท้อง)


ดังนั้น การป้องกันการติดเชื้อจึงมีความสำคัญกับแม่ๆ เป็นอย่างมาก การปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันการติดเชื้อในช่วงที่โควิดกำลังระบาดคือ


1. สวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในที่ชุมชน

ควรสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าเมื่อออกนอกเคหะสถานหรืออยู่ในสถานที่สาธารณะ โดยอาจสวมเป็นหน้ากากผ้า หรือ หน้ากากอนามัย เพื่อลดการรับ และแพร่เชื้อระหว่างกัน การสวมหน้ากาก 2 ชั้น โดยชั้นในเป็นหน้ากากอนามัยและชั้นนอกเป็นหน้ากากผ้า จะช่วยป้องกันการติดเชื้อเพิ่มขึ้นเป็น 85% การสวมหน้ากากอนามัยอย่างถูกต้องคือ

– สวมหน้ากากให้คลุมทั้งจมูก และปาก

– เปลี่ยนหน้ากากทุกวัน หรือเมื่อเปรอะเปื้อน เปียกชื้น

– สวมหน้ากากอนามัยอยู่ตลอดเวลาเมื่อออกจากบ้าน หรือต้องพบเจอผู้คน


2. หลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีคนแออัดหรือสถานที่ปิด

ควรหลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีคนแออัด ชุมชนที่มีคนมากๆ รวมถึง สถานที่ปิดที่ไม่มีอาการถ่ายเท เช่น โรงหนัง ร้านอาหารที่คนมากๆ ตลาดที่คนมาก ตลาดปิด เป็นต้น


3. เว้นระยะห่าง

ในบ้าน ควรเว้นระยะห่างจากคนป่วยหรือคนที่ติดเชื้ออย่างน้อย 6 ฟุต หรือประมาณ 2 เมตร หรือประมาณ 2 ช่วงแขน กรณีอยู่นอกบ้าน ควรเว้นระยะห่างจากคนอื่นๆ อย่างน้อย 2 เมตรเช่นกัน เนื่องจากไม่สามารถทราบได้เลยว่า คนที่พูดคุยด้วยเป็นผู้ติดเชื้อหรือไม่


4. ล้างมือสม่ำเสมอ

ล้างมือเป็นประจำโดยเฉพาะเวลาที่ต้องออกไปอยู่ในที่ชุมชน โดยควรล้างมือด้วยน้ำสบู่เป็นเวลาอย่างน้อย 20 วินาที หรือประมาณ 1 เพลง Happy birth day หรืออาจล้างมือด้วยแอลกอฮอร์ความเข้มข้นอย่างน้อย 60% เมื่อไม่สามารถล้างมือด้วยน้ำสบู่ได้ โดยควรให้ความสำคัญกับการล้างมือมากขึ้น กรณีต่างๆ ต่อไปนี้

  • ก่อน-หลัง ทานอาหาร

  • ก่อนจับบริเวณใบหน้า

  • หลังการไอ จาม ต่างๆ

  • หลังการจับบริเวณหน้ากาก

  • หลังการสัมผัสผู้ป่วย

  • หลังการทำกิจกรรมในที่สาธารณะ

หลีกเลี่ยงการจับบริเวณใบหน้า จมูก ตา ปาก หากยังไม่ล้างมือ


5. ฉีดวัคซีนที่จำเป็น

วัคซีนที่จำเป็นในช่วงตั้งครรภ์ คือ

  • วัคซีนไข้หวัดใหญ่ ที่สามารถลดความรุนแรงของการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ได้ ซึ่งสามารถฉีดได้หลังอายุครรภ์ 14 สัปดาห์

  • วัคซีนโควิด ที่จะช่วยลดความรุนแรง และลดโอกาสเกิดโรคได้ในคนท้อง ซึ่งสามารถฉีดได้ทุกตัว โดยต้องมีอายุครรภ์มากกว่า 12 สัปดาห์ขึ้นไป

  • วัคซีน คอตีบ ไอกรน บาดทะยัก (Tdap) ที่ควรฉีดช่วง 27-36 สัปดาห์ เพื่อให้มีภูมิคุ้มกันไอกรนไปถึงลูกในช่วงแรกหลังคลอด

6. ฝากครรภ์อย่างต่อเนื่อง

แม้จะมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด แต่คุณแม่ยังต้องไปฝากครรภ์ตามนัดอย่างต่อเนื่อง เพราะการตั้งครรภ์ของคุณแม่ยังดำเนินต่ออย่างปกติ การฝากครรภ์จะช่วยลดปัญหาที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการตั้งครรภ์ ทำให้การตั้งครรภ์นี้ปลอดภัยยิ่งขึ้น


7. หลีกเลี่ยงการสัมผัสผู้ป่วยหรือคนที่ติดเชื้อ

หากมีคนติดเชื้อในบ้าน ควรแยกห่างจากคนท้อง หรือกลุ่มเสี่ยง และควรทำความสะอาดพื้นที่ ที่ผู้ติดเชื้อสัมผัสด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ ที่สามารถกำจัดเชื้อโควิดได้