top of page

9 เทคนิคป้องกันการติดเชื้อโควิด ในคนท้อง/ อยากท้อง ( How to prevent pregnancy from COVID-19?)

อัปเดตเมื่อ 27 มี.ค. 2566

ในช่วงที่สถานการณ์โควิด-19 ระบาดหนักในประเทศไทยนี้ เป็นสถานการณ์ ต้องทั้งคุณพ่อและคุณแม่ต้องช่วยกันรับมือ แล้วในช่วงท้อง คุณแม่คุณพ่อ จะมีวิธีการรับมือเพื่อป้องกันตัวเองและลูกน้อยจากเชื้อโควิดได้อย่างไร วันนี้เราไปดูรายละเอียดเรื่องนี้กันค่ะ


โควิด-19 เป็นการติดเชื้อทางเดินหายใจชนิดหนึ่ง เป็นโรคระบาดใหม่ ซึ่งทางการแพทย์ยังไม่ได้รู้จักเชื้อตัวนี้ดีพอ และเชื้อตัวนี้ก็มีการปรับตัวและพัฒนาการอย่างรวดเร็ว ท่ามกลางการแพร่ระบาดของเชื้อโรคนี้ กลุ่มที่เปราะบางมากกลุ่มหนึ่งคือบรรดาคุณแม่ ที่กำลังตั้งท้องอยู่ (อ่านเพิ่มเรื่องโควิด-19 กับคนท้อง)


ดังนั้น การป้องกันการติดเชื้อจึงมีความสำคัญกับแม่ๆ เป็นอย่างมาก การปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันการติดเชื้อในช่วงที่โควิดกำลังระบาดคือ


1. สวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในที่ชุมชน

ควรสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าเมื่อออกนอกเคหะสถานหรืออยู่ในสถานที่สาธารณะ โดยอาจสวมเป็นหน้ากากผ้า หรือ หน้ากากอนามัย เพื่อลดการรับ และแพร่เชื้อระหว่างกัน การสวมหน้ากาก 2 ชั้น โดยชั้นในเป็นหน้ากากอนามัยและชั้นนอกเป็นหน้ากากผ้า จะช่วยป้องกันการติดเชื้อเพิ่มขึ้นเป็น 85% การสวมหน้ากากอนามัยอย่างถูกต้องคือ

– สวมหน้ากากให้คลุมทั้งจมูก และปาก

– เปลี่ยนหน้ากากทุกวัน หรือเมื่อเปรอะเปื้อน เปียกชื้น

– สวมหน้ากากอนามัยอยู่ตลอดเวลาเมื่อออกจากบ้าน หรือต้องพบเจอผู้คน


2. หลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีคนแออัดหรือสถานที่ปิด

ควรหลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีคนแออัด ชุมชนที่มีคนมากๆ รวมถึง สถานที่ปิดที่ไม่มีอาการถ่ายเท เช่น โรงหนัง ร้านอาหารที่คนมากๆ ตลาดที่คนมาก ตลาดปิด เป็นต้น


3. เว้นระยะห่าง

ในบ้าน ควรเว้นระยะห่างจากคนป่วยหรือคนที่ติดเชื้ออย่างน้อย 6 ฟุต หรือประมาณ 2 เมตร หรือประมาณ 2 ช่วงแขน กรณีอยู่นอกบ้าน ควรเว้นระยะห่างจากคนอื่นๆ อย่างน้อย 2 เมตรเช่นกัน เนื่องจากไม่สามารถทราบได้เลยว่า คนที่พูดคุยด้วยเป็นผู้ติดเชื้อหรือไม่


4. ล้างมือสม่ำเสมอ

ล้างมือเป็นประจำโดยเฉพาะเวลาที่ต้องออกไปอยู่ในที่ชุมชน โดยควรล้างมือด้วยน้ำสบู่เป็นเวลาอย่างน้อย 20 วินาที หรือประมาณ 1 เพลง Happy birth day หรืออาจล้างมือด้วยแอลกอฮอร์ความเข้มข้นอย่างน้อย 60% เมื่อไม่สามารถล้างมือด้วยน้ำสบู่ได้ โดยควรให้ความสำคัญกับการล้างมือมากขึ้น กรณีต่างๆ ต่อไปนี้

  • ก่อน-หลัง ทานอาหาร

  • ก่อนจับบริเวณใบหน้า

  • หลังการไอ จาม ต่างๆ

  • หลังการจับบริเวณหน้ากาก

  • หลังการสัมผัสผู้ป่วย

  • หลังการทำกิจกรรมในที่สาธารณะ

หลีกเลี่ยงการจับบริเวณใบหน้า จมูก ตา ปาก หากยังไม่ล้างมือ


5. ฉีดวัคซีนที่จำเป็น

วัคซีนที่จำเป็นในช่วงตั้งครรภ์ คือ

  • วัคซีนไข้หวัดใหญ่ ที่สามารถลดความรุนแรงของการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ได้ ซึ่งสามารถฉีดได้หลังอายุครรภ์ 14 สัปดาห์

  • วัคซีนโควิด ที่จะช่วยลดความรุนแรง และลดโอกาสเกิดโรคได้ในคนท้อง ซึ่งสามารถฉีดได้ทุกตัว โดยต้องมีอายุครรภ์มากกว่า 12 สัปดาห์ขึ้นไป

  • วัคซีน คอตีบ ไอกรน บาดทะยัก (Tdap) ที่ควรฉีดช่วง 27-36 สัปดาห์ เพื่อให้มีภูมิคุ้มกันไอกรนไปถึงลูกในช่วงแรกหลังคลอด

6. ฝากครรภ์อย่างต่อเนื่อง

แม้จะมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด แต่คุณแม่ยังต้องไปฝากครรภ์ตามนัดอย่างต่อเนื่อง เพราะการตั้งครรภ์ของคุณแม่ยังดำเนินต่ออย่างปกติ การฝากครรภ์จะช่วยลดปัญหาที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการตั้งครรภ์ ทำให้การตั้งครรภ์นี้ปลอดภัยยิ่งขึ้น


7. หลีกเลี่ยงการสัมผัสผู้ป่วยหรือคนที่ติดเชื้อ

หากมีคนติดเชื้อในบ้าน ควรแยกห่างจากคนท้อง หรือกลุ่มเสี่ยง และควรทำความสะอาดพื้นที่ ที่ผู้ติดเชื้อสัมผัสด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ ที่สามารถกำจัดเชื้อโควิดได้


8. สังเกตุอาการของตนเองอย่างใกล้ชิด

ให้สังเกตุอาการของตนเอง หากมีอาการไม่สบาย หรืออาการผิดปกติ เช่น มีไข้ ไอ เจ็บคอ เหนื่อยมากขึ้น ได้รับกลิ่น หรือ รสชาติน้อยลง ควรรีบปรึกษาแพทย์ เพื่อรับการตรวจวินิจฉัย


9. คนรอบข้างต้องช่วยดูแลป้องกัน

คนรอบข้างหรือผู้ใกล้ชิด มีความสำคัญ และอาจเป็นผู้แพร่เชื้อให้คนท้องได้ ดังนั้นหากคนใกล้ชิดมีความเสี่ยงหรืออาการที่น่าสงสัย ควรแยกตัวออกห่างจากคนที่มีความเสี่ยงทันที เพื่อลดการแพร่กระจายเชื้อที่อาจเกิดขึ้น และคนรอบข้างที่ใกล้ชิดควรได้รับวัคซีนเช่นเดียวกันกับคนท้อง เพื่อลดการติดเชื้อ และการแพร่กระจายเชื้อมาสู่คนท้อง


อย่าลืมว่า นอกจากสุขภาพของคุณแม่แล้ว สุขภาพของเจ้าตัวเล็กในท้องก็ขึ้นอยู่กับการดูแลตัวเองของคุณแม่เช่นกันนะคะ อยากให้แม่ๆ ทุกคนสุขภาพแข็งแรง ห่างไกลจากเชื้อโควิด ด้วยรักและห่วงใยจาก หมอหน่อย ว่าที่คุณแม่อีกหนึ่งคนเช่นกันค่ะ


การป้องกันโควิดในคนท้อง

คำแนะนำในการรับวัคซีน สำหรับคนท้อง


เขียนโดย

พญ. ทานตะวัน จอมขวัญใจ หมอหน่อย ( Tantawan Jomkwanjai. MD) Dr. Noi The Family
#คนท้องกับโควิด #ป้องกันเชื้อโควิดอย่างไร #ป้องกันคนท้องจากโควิดอย่างไร #คนท้องฉีดวัคซีนโควิดได้หรือไม่ #โควิด19

Comments


bottom of page