top of page

ระบบการศึกษาของโรงเรียนนานาชาติในไทยมีแบบไหนบ้าง? หลักสูตรโรงเรียนนานาชาติ (International school)

หลักจากที่หมอหน่อยได้ตัดสินใจอยากให้น้องอันนาเข้าเรียนโรงเรียนนานาชาติ หมอหน่อยก็ได้เริ่มหาความรู้ และข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียนนานาชาติ และเริ่มได้ไปเยี่ยมชมโรงเรียนนานาชาติมาแล้วมาส่วน จึงเห็นว่า เรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆ หมอหน่อยจึงขอเริ่มที่จะเขียนบทความเกี่ยวกับเรื่องนี้ เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อคุณพ่อคุณแม่ ที่สนใจในเรื่องนี้ค่ะ อันดับแรก หมอหน่อยขอแชร์ความรู้เกี่ยวกับหลักสูตรของโรงเรียนนานาชาติที่มีในไทย ว่าโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทยมีหลักสูตร หรือ ระบบการศึกษาแบบไหนบ้าง? วันนี้ไปติดตามกันค่ะ


ระบบการศึกษาของโรงเรียนนานาชาติในไทย มี 3 ระบบการศึกษาหลักๆ คือ


1.ระบบอังกฤษ


จุดเด่น

 • เน้นการศึกษา เน้นวิชาการ มีการปูพื้นฐานความรู้ มารยาท การอ่าน การเขียน ด้านภาษา ตั้งแต่ระดับอนุบาล เด็กจะค่อนข้างมีระเบียบวินัย ตามแบบของผู้ดีอังกฤษ

 • เป็นลักษณะการเรียนแบบ 3 เหลี่ยม คือ เรียนรู้แบบกว้างๆ ในช่วงแรก และค่อยๆ แคบลงตามความสนใจของเด็ก

 • เน้นให้เด็กสามารถค้นหาความชอบของตัวเองได้ตั้งแต่ยังเล็ก เพื่อให้เด็กสามารถมุ่งเน้นเรียนรู้เฉพาะสิ่งที่ตัวเองสนใจ

 • วิชาเรียนจะน้อยลงเรื่อยๆ โดยจะเรียนเฉพาะเตรียมเข้ามหาวิทยาลัยในคณะที่ตนเองสนใจ

ข้อมูลอื่นๆ

 • เรียกชั้นเรียนเป็น Year

 • เรียน IGCSE ตอน Year 10-11

 • สามารถเลือกเรียน A-level หรือ IB diploma ตอน Year 12-13 ขึ้นกับแต่ละโรงเรียน

ตัวอย่างโรงเรียนหลักสูตรอังกฤษในไทย

 • King’s College International School Bangkok

 • Harrow International School Bangkok

 • Brighton College Bangkok

 • Wellington College International School Bangkok

 • Shrewsbury International School

 • Bangkok Patana School

 • Bangkok Prep International School

 • Denla British School

 • Regent’s International School Bangkok

 • St. Andrews International School Bangkok

2. ระบบอเมริกัน


จุดเด่น

 • เน้นการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมควบคู่กับวิชาการ

 • มีการกระตุ้นให้เด็กเรียนรู้ผ่านการทำโปรเจค หรือกิจกรรมต่างๆ

 • เด็กกล้าแสดงออก มีความเป็นตัวของตัวเองสูง และมีความมั่นใจในตัวเอง

 • เป็นลักษณะที่เน้นให้เด็กเรียนรู้กว้างๆ หลายๆ วิชา

ข้อมูลอื่นๆ

 • เรียกชั้นเรียนเป็น Grade

 • มีการสอบสอบ ACT หรือ SAT ในเกรด 12

 • สามารถเลือกเรียน AP ได้ เพื่อเทียบโอนหน่วยกิตในมหาวิทยาลัย (บางโรงเรียนมีหลักสูตร IB ให้เลือกเรียนด้วย)

ตัวอย่างโรงเรียนหลักสูตรอเมริกันในไทย

 • BASIS International School Bangkok

 • VERSO International School

 • International School of Bangkok (ISB)

 • American School of Bangkok

 • Berkeley International School

 • Bangkok Adventist International School

 • Ekamai International School

 • Wells International School

3. ระบบ IB


ข้อดี

 • เป็นการทำจุดเด่นของทั้งระบบอังกฤษ และระบบอเมริกัน มารวมกัน เป็นการเรียนแบบบูรณาการประยุกต์ จากหลักสูตรทั่วโลก

 • ระบบ IB จะสอนรู้จักการคิด รู้จักการวิเคราะห์ปัญหา รวมไปถึง การค้นหาวิธีการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ และมีเหตุผล

 • การเรียนในหลักสูตร IB นั้น ไม่ได้มุ่งเน้นในด้านของวิชาการเพียงอย่างเดียว แต่ยังมุ่งเน้นให้เด็กๆ ได้รู้จักรักษาสมดุลในชีวิต ได้ทำกิจกรรมอื่นๆนอกเหนือจากในห้องเรียนอีกด้วย

 • มหาวิทยาลัยทั่วโลกยอมรับหลักสูตรนี้

ข้อมูลอื่นๆ

 • โรงเรียนที่สอน ระบบ IB ตั้งแต่ปฐมวัยถึงมัธยม มีเพียง NIST, KIS, Concordian เท่านั้น โดยโรงเรียนระบบอื่นมักจะเป็นเพียงตัวเลือกให้เลือกเรียน IB diploma เพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัยในช่วงอายุ 16-19 ค่ะ

จริงๆ ข้อมูลเรื่องระบบการศึกษาของโรงเรียนนานาชาติยังมีอีกมาก หมอหน่อยเองก็ต้องศึกษาอีกเรื่อยๆ ถ้าหมอหน่อยมีข้อมูลเพิ่มเติมจะมาแชร์คุณพ่อคุณแม่เรื่อยๆ นะคะ ท่านไหนต้องการแชร์ความรู้ หรือมีคำถามสามารถเขียนทิ้งไว้ได้ค่า


ตอนต่อไป หมอหน่อยจะมีข้อมูล หลังจากไป school visit ตามโรงเรียนนานาชาติต่างๆ มาฝากคุณพ่อคุณแม่ค่ะ คุณพ่อคุณแม่อยากลืมติดตามหมอหน่อยเรื่อยๆ นะคะ


เขียนโดย

พญ. ทานตะวัน จอมขวัญใจ หมอหน่อย (Tantawan Jomkwanjai.MD)


#โรงเรียนนานาชาติ


ดู 2,074 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page