top of page

แต่ละไตรมาสนับอย่างไร? การนับอายุครรภ์? (Pregnancy in weeks, months, and trimesters)

อัปเดตเมื่อ 27 มี.ค.

หลังจากที่ตรวจพบว่าตั้งท้อง แม่ๆ หลายคนอาจมีหลายข้อสงสัยเกี่ยวกับการนับอายุครรภ์ การนับในแต่ละไตรมาส รวมถึงอยากรู้กำหนดคลอด วันนี้หมอหน่อยเอาเทคนิคดีๆ ง่ายๆ มาฝากแม่ๆ นะคะ


อายุครรภ์นับอย่างไร?


อายุครรภ์ของแม่ๆ จะนับวันแรกที่มีประจำเดือนครั้งสุดท้ายเป็นวันแรกของการตั้งครรภ์นะคะ เนื่องจาก เราไม่รู้แน่ชัดว่า ตัวอ่อนได้รับการปฏิสนธิวันไหน หรือ ฝังตัวเมื่อไหร่ ดังนั้นจึงนับวันที่แน่ชัด คือวันที่ประจำเดือนมาวันแรกครั้งล่าสุดเป็นวันที่ 1 แม้ว่าแม่ๆ จะยังไม่ท้องก็ตามค่ะ


ยกตัวอย่างเช่น ประจำเดือนครั้งสุดท้ายของแม่ คือวันที่ 1 ก.พ. และตรวจเจอตั้งครรภ์ วันที่ 28 ก.พ. อายุครรภ์ของแม่จะเท่ากับ 4 สัปดาห์ค่ะ


  • โปรแกรมคำนวณอายุครรภ์ และวันกำหนดคลอด

https://www.mdcalc.com/pregnancy-due-dates-calculator


การตั้งครรภ์มีกี่สัปดาห์/ กี่ไตรมาส


การตั้งครรภ์ทั้งหมดของแม่ จะมี 40 สัปดาห์ แบ่งออกเป็น 3 ไตรมาสดังนี้

  • ไตรมาสที่ 1 คือ เดือนที่ 1-3 หรือ 1-13 สัปดาห์

  • ไตรมาสที่ 2 คือ เดือนที่ 4-6 หรือ 14-27 สัปดาห์

  • ไตรมาสที่ 3 คือ เดือนที่ 7-9 หรือ 28-40 สัปดาห์


การนับอายุครรภ์

ในแต่ละไตรมาส จะมีความสำคัญแตกต่างกัน ซึ่งเอาไว้หมอหน่อยจะมาเล่าใหม่ในบทความหน้านะคะ วันนี้นำเทคนิคดีๆ มาฝากสั้นๆ ค่ะ


เขียนโดย


พญ. ทานตะวัน จอมขวัญใจ หมอหน่อย (Tantawan Jomkwanjai.MD) Dr. Noi The family
#นับอายุครรภ์อย่างไร #ท้องกี่สัปดาห์นับอย่างไร #คำนวณอายุครรภ์

ดู 15,753 ครั้ง1 ความคิดเห็น
bottom of page