top of page

วิตามินบำรุงสเปิร์ม เพิ่มคุณภาพสเปิร์ม (Supplement to support healthy sperm) เทคนิคบำรุงสเปิร์ม

อัปเดตเมื่อ 28 มี.ค. 2566

สำหรับคุณผู้ชายท่านไหนที่มีปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพ หรือปริมาณของสเปิร์ม และกำลังหาข้อมูลเกี่ยวกับวิตามินสำหรับบำรุงและเพิ่มคุณภาพให้กับสเปิร์ม วันนี้หน่อยมีคำแนะนำดีๆเกี่ยวกับวิตามินที่อาจช่วยเพิ่มคุณภาพและปริมาณของสเปิร์มให้คุณค่ะ แล้ววิตามินเหล่านั้นมีอะไรบ้างไปติดตามจากบทความได้เลยค่ะจากปัญหาภาวะมีบุตรยากทั้งหมด กว่า 30% เป็นปัญหาจากฝ่ายชาย คือสเปิร์มอาจมีจำนวนน้อย ไม่มีคุณภาพ หรือมีลักษณะที่ผิดปกติ ซึ่งในช่วง 30 ปีที่ผ่านมา พบว่าคุณภาพของสเปิร์มของผู้ชายทั่วไป ลดลงโดยเฉลี่ยถึง 32% เนื่องจาก Lifestyle ที่เปลี่ยนไป เช่น ความเครียดจากการทำงาน ไม่ออกกำลังงาน ทานอาหาร Junk food การสูบบุหรี่ หรือ การดื่มแอลกอฮอร์ ทั้งหมดนี้ล้วนส่งผลต่อสเปิร์มโดยตรง


เนื่องจากสเปิร์ม ไวต้องการกระทบจาก Oxidative stress จากเหล่า free radical มากๆ ซึ่ง free radical เหล่านี้ส่งผลต่อการสร้าง cell และแบ่งตัวของสเปิร์ม นอกจากนี้ยังมีผลต่อ genetic ของสเปิร์มด้วย เมื่อมี free radical มากขึ้น ทำให้มีผลต่อการสร้างและคุณภาพของสเปิร์ม สเปิร์มอาจมีจำนวนน้อยลง รูปร่างผิดปกติ หรือวิ่งช้า วิ่งผิดทิศผิดทาง โดยปกติลักษณ์ของสเปิรมที่ปกติตาม definition ของ WHO ล่าสุด (2010) คือ

volume 1.5 ml

pH > 7.1

concentration 15 ml

progressive motility 32%

Vitality 58%

morphology 4%


ถ้าจะให้ประสบความสำเร็จในการมีลูก เราต้องการสเปิร์มเพียงแค่ 1 ตัวที่แข็งแรงที่สุด ถ้าหากสเปิร์มยิ่งมีปริมาณมาก และมีคุณภาพที่ดี ก็ยิ่งส่งผลให้โอกาสประสบความสำเร็จและมีลูกที่สุขภาพดีก็ยิ่งเพิ่มขึ้น การเพิ่มคุณภาพของสเปิร์มต้องเริ่มจาก การเปลี่ยน lifesyle คือออกกำลังกายมากขึ้น ลดน้ำหนัก เลิกสูบบุหรี่ ลดการดื่มแอลกอฮอร์ การพักผ่อนให้เพียงพอ ลดความเครียด การทานอาหารที่มีประโยชน์ การทานวิตามินเสริม โดยทั้งหมดต้องใช้เวลาอย่างน้อย 3 เดือน ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่สเปิร์มเริ่มเจริญเติบโต


ความสำคัญเกี่ยวกับวิตามินบำรุงสำหรับคุณผู้ชายคือ โดยทั่วไปคุณผู้ชายมักจะมีนิสัยที่ไม่ชอบทานผักหรือไม่ชอบทานผลไม้ บางคนไม่ชอบทานอาหารที่หลากหลายทำให้เหล่าคุณผู้ชายขาดกลุ่ม micronutrients ที่จำเป็น รวมถึงขาดเหล่า Antioxidant ที่จำเป็นในการลดเหล่า Free radical และ Oxidative stress ซึ่งวิตามิน เกลือแร่ ที่อาจมีผลเพิ่มปริมาณและคุณภาพให้กับสเปิร์มของคุณผู้ชายคือ


1. Zinc (สังกะสี)

Zinc มีความสำคัญต่อ การสร้าง cell สำคัญต่อ DNA synthesis มีความสำคัญต่อ cell metabolism นอกจาก Zinc ยังสำคัญมากต่อการสร้างฮอร์โมน Testosterone และส่งผลต่อการสร้างสเปิร์ม และคุณภาพของสเปิร์ม ทั้งพบว่าหากขาด Zinc อาจส่งผลให้สเปิร์มมีจำนวนน้อย รูปร่างผิดปกติ เคลื่อนไหวผิดปกติ จนอาจเกิดภาวะมีบุตรยากตามมาได้ ดังนั้นการทาน Zinc ให้เพียงพอจึงเป็นส่วนสำคัญในการเพิ่มคุณภาพในแก่สเปิร์ม โดยขนาด Zinc ที่ต้องการในผู้ชายจะสูงกว่าในผู้หญิง คือต้องทานประมาน 20-30 มิลลิกรัมต่อวัน โดยอาจทานอาหารที่มี Zinc สูง ควบคู่กับการทานวิตามินเสริม และควรทานต่อเนื่องประมาณ 3 เดือน เพื่อเพิ่มคุณภาพและปริมาณของสเปิร์ม


2. Folic Acid

Folic acid มีความสำคัญต่อการสร้าง DNA RNA และการแบ่งตัวของเซลล์ จึงมีความสำคัญในการสร้างสเปิร์ม หากชายคนไหนขาด Folic acid อาจส่งผลให้ปริมาณและคุณภาพของสเปิร์มลดลง ดังนั้น Folic acid จึงเข้ามามีบทบาทในการเพิ่มคุณภาพของสเปิร์ม การกิน Folic acid เสริมสามารถเพิ่มจำนวนและคุณภาพของสเปิร์มได้ ขนาดของ Folic acid ที่แนะนำในการเพิ่มคุณภาพของสเปิร์มคือ 800- 1,000 มิลลิกรัมต่อวัน และทานอาหารที่มีโฟเลตสูงร่วมด้วย เพื่อเพิ่มคุณภาพในการสร้างสเปิร์ม

“การที่จะมีลูกสำเร็จ ต้องการสเปิร์มที่สมบูรณ์และแข็งแรงที่สุด 1 ตัวเท่านั้น ยิ่งสเปิร์ม มีปริมาณ และความแข็งแรงมากเท่าไหร่ โอกาสประสบความสำรเ็จก็มากขึ้นเท่านั้นค่ะ”

3. Vitamin E

วิตามินอี เป็นหนึ่งใน antioxidants ที่มีความสำคัญ โดยวิตามินสามารถไปลดระดับ free radicals ก่อนที่ free radicals จะเข้าไปมีผลต่อเซลล์ ซึ่งได้มีการพบว่า free radicals นั้น มีผลต่อปริมาณและคุณภาพของสเปิร์ม ได้มีงานวิจัยทำการทดลองให้ชายที่มีปัญหามีบุตรยาก ทานวิตามินอี กับ selenium แล้วศึกษาพบว่า ทั้งปริมาณและคุณภาพของสเปิร์มเพิ่มขึ้นกว่าคนที่ไม่ได้กินอย่างชัดเจน ดังนั้นจีงเชื่อว่า วิตามินอี มีส่วนช่วยในการเพิ่มคุณภาพและปริมาณของสเปิร์มได้ โดยขนาดวิตามินอีที่แนะนำในคนที่ปัญหาเรื่องคุณภาพของสเปิร์มคือ 100-200 มิลลิกรัมต่อวัน

4. Vitamin C

วิตามินซี เป็นหนึ่งใน antioxidants ที่สำคัญ เป็นที่ทราบกันดีว่า free radicals มีผลต่อจำนวนและคุณภาพของสเปิร์ม โดยพบว่าวิตามินซีป้องกันสเปิร์มจากพวก free radicals ต่างๆ การให้วิตามินซีเสริมพบว่า สามารถเพิ่มปริมาณของสเปิร์มและเพิ่มคุณภาพของสเปิร์มได้ โดยขนาดของวิตามินซีที่แนะนำคือ Vitamin C 1,000 มิลลิกรัม วันละ 2 ครั้ง อย่างน้อย 2 เดือน โดยพบว่าสามารถเพิ่มจำนวนสเปิร์มได้ถึง 90% และสามารถลดจำนวนสเปิร์มที่ผิดปกติได้ถึง 32% (1)


5. Vitamin D

วิตามินดี เป็นวิตามินที่มีความสำคัญต่อการทำงานของฮอร์โมน Testosterone คนที่ขาดวิตามินดี มีแนวโน้มในการขาดฮอร์โมน Testosterone ทำให้การผลิตสเปิร์มลดลง มีงานวิจัยพบว่า ชายที่ทาน Vitamin D 3000 IU เป็นเวลา 1 ปีสามารถเพิ่มระดับฮอร์โมน Testosterone ในชายที่มีระดับ Testosterone ต่ำได้ถึง 25%


6. CoQ10

CoQ10 มีความสำคัญต่อการทำงานของ mitochondia ซึ่งมีความสำคัญต่อการเคลื่อนไหวของสเปิร์ม การศึกษาพบความสำคัญของระดับ CoQ10 ที่ต่ำกับภาวะมีบุตรยาก ดังนั้นจึงได้มีการศึกษาโดยให้ชายที่มีภาวะมีบุตรยากทาน CoQ10 เสริมและพบว่าคนที่ทาน CoQ10 เพิ่ม มีทั้งปริมาณและคุณภาพของสเปิร์มเพิ่มมากขึ้น โดยขนาดที่แนะนำในการทาน CoQ10 คือ 200-300 มิลลิกรัมต่อวัน


7. L-arginine

L-arginine เป็น amino acid ที่สามารถเพิ่มคุณภาพให้สเปิร์มได้ L-arginine ช่วยเพิ่มการสร้างของ Nitric oxide ซึ่ง Nitric oxide ซึ่ง Nitric oxide ทำให้เส้นเลือดขยายตัว ทำให้เลือดไปเลี้ยงระบบสืบพันธุ์ของผู้ชายได้มากขึ้น นอกจากนี้ยังพบว่าใน Seminal fluid มี L-arginine ถึง 25% นอกจากนี้ยังช่วยในอวัยวะเพศชายแข็งตัวได้ง่าย และความต้องการทางเพศดีขึ้นดีด้วย ขนาด L-arginine ที่แนะนำคือ 1,000-2,000 มิลลิกรัมต่อวัน


8. Lycopene

Lycopene เป็น Antioxidant ที่สำคัญ ความสำคัญของ Lycopene ต่อสเปิร์มโดยจะพบ Lycopene มากในอัณฑะชาย นอนจากนี้ Lycopene ยังทำหน้าที่เป็น Antioxidants ชั้นดีให้สเปิร์ม โดยปกติเราจะพบ Lycopene ได้มากในมะเขือเทศ แตงโม apicot มีงานวิจัยพบว่า ชายที่ดื่มน้ำมะเขือเทคที่มี lycopene 30 mg ต่อวัน ติดต่อกัน 3 เดือน พบว่า การเคลื่อนที่ของสเปิร์มดีขึ้น อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ


วิตามินบำรุงชายที่แนะนำ
นี่เป็นตัวอย่างวิตามินบางส่วนที่สามารถเพิ่มคุณภาพ และปริมาณให้กับสเปิร์มได้ โดยอาจทานเป็นวิตามินรวมที่มีปริมาณวิตามินและเกลือแร่ใกล้เคียงที่ต้องการ ร่วมกับการทานอาหารที่มี Micronutrients เหล่านี้ให้ครบด้วย โดยอาจต้องใช้เวลาในการเพิ่มคุณภาพให้สเปิร์มเป็นเวลา 3 เดือนกว่าที่จะเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนค่ะ


แน่นอนว่า การเปลี่ยน Lifestyle ยังสำคัญที่สุดนะคะ วิตามินต่างๆ จะไม่มีความสำคัญเลย ถ้า Lifestyle เรายังเป็นแบบเดิม การเปลี่ยนแปลงตัวเอง นอกจากจะส่งผลดีต่อสเปิร์มแล้ว ยังส่งผลดีต่อสุขภาพโดยรวมของคุณเองด้วยนะคะ หน่อยเป็นกำลังใจให้ค่ะ แล้วมาติดตามบทความดีๆอีกครั้งนะคะ

#วิตามินบำรุงสเปิร์ม #เทคนิคเพิ่มคุณภาพสเปิร์ม #เทคนิคมีลูกง่าย #ภาวะมีบุตรยาก #มีลูกง่ายด้วยวิธีธรรมชาติ #อยากมีลูกทำอย่างไร #เตรียมตัวก่อนท้อง #เตรียมพร้อมก่อนตั้งครรภ์


By Tantawan Prasopa. MD (พญ. ทานตะวัน พระโสภา) drnoithefamily


Comentarios


bottom of page