คาแฟอีน 200 มิลลิกรัมคือเท่าไหร่กัน? (How much is 200 mg of Caffeine?)

อัปเดตเมื่อ 7 มิ.ย.

เมื่อเราวางแผนท้อง หรือ กำลังท้องอยู่ เราจะถูกจำกัดปริมาณการรับคาเฟอีนต่อวันเพื่อความปลอดภับตลอดการตั้งครรภ์ ปริมาณคาแฟอีนที่แนะนำในคนท้อง หรือคนที่กำลังวางแผนท้องอยู่ คือไม่เกิน 200 มิลลิกรัมต่อวัน แล้วคาเฟอีน 200 มิลลิกรัมต่อวันคือปริมาณเท่าไหร่กัน? วันนี้หน่อยหาคำตอบมาให้แล้วค่ะ
200 มิลลิกรัม ของคาเฟอีน เท่ากับ....


ชาแก้วใหญ่(350 ml) 2 แก้วต่อวัน - 75 มิลลิกรัมต่อแก้ว

กาแฟดิป(350 ml) 1 แก้วใหญ่ต่อวัน - 140 มิลลิกรัมต่อวัน

“ปริมาณคาเฟอีนที่แนะนำในคนท้องคือ 200 มิลลิกรัมต่อวัน ดังนั้นจึงมีความสำคัญที่ควรทราบว่า อะไรที่มีคาแฟอีนอยู่บ้าง และมีปริมาณมากน้อยแค่ไหน เพื่อให้เราระวังไม่ให้ปริโภคเกินปริมาณที่กำหนดค่ะ”

กาแฟซองแก้วใหญ่ (350 ml) 2 แก้วต่อวัน - 100 มิลลิกรัมต่อแก้ว


โคล่า (330 ml) 5 กระป๋องต่อวัน - 40 มิลลิกรัมต่อกระป๋อง

ช็อคโกแลตบาร์ 50 กรัม 8 อัน - 25 มิลลิกรัมต่ออันเครื่องดื่มชูกำลัง(250 ml) 2 ขวด - 80 มิลลิกรัมต่อกระป๋อง