วิตามินบำรุงก่อนและระหว่างการตั้งครรภ์-Prenatal supplyments

อัปเดตเมื่อ 12 ก.ค.

สาวๆหลายคนที่กำลังวางแผนตั้งครรภ์ หรือกำลังตั้งครรภ์อยู่ อาจจะยังไม่ทราบว่าจริงๆแล้วตนเองอาจมีภาวะขาดวิตามินหรือเกลือแร่ที่จำเป็น ซึ่งส่งผลให้ทารกในครรภ์มีความผิดปกติ หรือ อาจมีภาวะแทรกซ้อนต่างๆในช่วงที่ตั้งครรภ์ได้ วันนี้หน่อยจะมาให้ความรู้ และแนะนำวิตามินที่จำเป็นในช่วงก่อนและระหว่างการตั้งครรภ์ (Prenatal vitamins) เพื่อให้สาวๆทุกคนเตรียมความพร้อม และดูแลลูกน้อยในครรภ์ให้มีสุขภาพสมบูรณ์และแข็งแรงค่ะ


หลายคนอาจจะมีข้อสงสัยมานานแล้วว่า ช่วงที่เรากำลังวางแผนที่จะตั้งครรภ์ และระหว่างการตั้งครรภ์นั้น การทานวิตามินเสริมที่มีขายตามท้องตลาดจำเป็นหรือไม่? หากตั้งครรภ์แล้วยังสามารถทานต่อได้มั๊ย? และจำเป็นต้องทานวิตามินชนิดไหนบ้าง? หมอหน่อยเองก็เคยสงสัย จึงได้หาข้อมูลจากงานวิจัยต่างๆ และได้ข้อมูลที่คิดว่าจะเป็นประโยชน์กับคนอื่นๆ เช่นกัน วันนี้จะนำมาสรุปให้ทุกคนเข้าใจได้ง่ายๆ เพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการเลือกวิตามินเสริมที่เหมาะสมในการวางแผนตั้งครรภ์ และดูแลสุขภาพระหว่างการตั้งครรภ์ค่ะ


ภาวะขาดสารอาหารในมารดาที่ตั้งครรภ์พบได้ทั่วโลก โดยเฉพาะในแถบ Southeastern Asia พบภาวะขาดสารอาหารมากถึง 20% ในมารดาที่ BMI น้อยกว่า 18.5 kg/m2 ซึ่งภาวะขาดสารอาหารนี้ส่งผลให้ เกิดภาวะแท้ง ทารกมีความผิดปกติ ภาวะคลอดก่อนกำหนด และส่งผลระยะยาวต่อการเจริญเติบโตของทารกในครรภ์ ซึ่งเป็นเรื่องที่ทั่วโลกกำลังให้ความสนใจ


แม้ว่าในปัจจุบันจะมีการส่งเสริมให้ทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ เลือกทานอาหารที่หลากหลาย แต่ต้องยอมรับว่า การที่จะรับประทานอาหารต่างๆ เพื่อให้ได้รับวิตามินและเกลือแร่ให้เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายในช่วงก่อนและระหว่างการตั้งครรภ์นั้นเป็นไปได้ยาก วิตามินบำรุงที่มีขายตามท้องตลาด (Prenatal vitamins) ได้เข้ามามีบทบาทมากขึ้นเพื่อเสริมในมารดาที่ตั้งครรภ์ให้ได้รับสารอาหารที่จำเป็นได้อย่างเพียงพอ แต่ควรต้องเลือกวิตามินบำรุงที่ปลอดภัยและเหมาะสม เพื่อไม่ให้เกิดภาวะได้รับวิตามินเกินขนาด ซึ่งอาจเกิดอันตรายได้


เมื่อไหร่เราควรเริ่มทานวิตามินบำรุงครรภ์?


จริงๆ แล้วหญิงทุกคนทีอยู่ในวัยเจริญพันธุ์ ควรทานวิตามินบำรุงเสริมทุกคน ยิ่งทานเร็วเท่าไหร่ยิ่งเกิดประโยชน์มากเท่านั้น เนื่องจากวิตามินที่ได้เสริมเข้าไป จะช่วยลดปัญหาของการขาดวิตามิน ช่วยลดความเสี่ยงต่างๆ ทั้งภาวะแท้ง หรือทารกมีความผิดปกติ โดยควรทานในรูปแบบวิตามินรวมซึ่งจะมีความครบถ้วนของวิตาม